Schlossgarten Schwetzingen

Samen op reis met een collega landschapsarchitect. Samen nieuwe juwelen ontdekken. We hebben er al, ieder voor zich velen bezocht. Daarom ging onze reis nu naar het oosten, ook over grenzen van het voormalig IJzeren gordijn. Maar ook op weg daarnaar toe liggen al vele verrassingen.

Om maar met een van de meest spectaculaire en verrassende in huis te vallen:

Schlossgarten Schwetzingen

Plattegrond Schwetzingen
Plattegrond Schwetzingen

Onder leiding van de keurvorst Carl Theodor von der Pfalz werd dit park in de 18e eeuw aangelegd. Een park dat echt meer aandacht verdient. Het heeft een architectonische kwaliteit en diversiteit die kan wedijveren met Versailles.

Kenmerkend is de basis van het plan met de centrale meervoudige lindenlanen naar een schaaloverschrijdend eindpunt over de verbrede rivier buiten het park, een typisch barok element. Maar vooral ook de enorme cirkel half omzoomd door de bijgebouwen en half door de lindebomen en het park. Op een kaart lijkt het megalomaan, maar in tegenstelling tot Versailles klopt het en werkt subliem.

Eén van de halfronde zijvleugels van het buiten.
Eén van de halfronde zijvleugels van het buiten.
Schwetzingen; strakke barokke bomenrijen.
Schwetzingen; strakke barokke bomenrijen.
De centrale as vanuit de parterres
De centrale as vanuit de parterres
Eén van de zijassen vanuit het middelpunt doorlopend in de stad
Eén van de zijassen vanuit het middelpunt doorlopend in de stad
Fontein in de bosquets
Fontein in de bosquets
Eén van de pleintjes binnen de bosquets
Eén van de pleintjes binnen de bosquets

Naast het goed geproportioneerde barokke centrale deel, vol met verrassende uitwerkingen binnen de diverse bosquets, plande dezelfde Carl Theodor een vroeg engelse landschappelijke aanleg in de periferie, één van de eerste in Duitsland, het Arborium Theodoricum.

Arborium Theodoricum Arborium Theodoricum

In de jaren tachtig is, na grondig onderzoek, ook de Apollotempel met openluchttheater in het voorterrein gerestaureerd. Het samenspel tussen de hoogteverschillen, gebogen vorm en de coulissen is subliem.

Zicht op de Appollotempel
Zicht op de Apollotempel
Zicht over het openluchttheater
Zicht over het openluchttheater vanuit de tempel.

Het was een man met een visie, dat blijkt wel uit zijn plannen. Niet alleen is de aanleg uitgebreid gedocumenteerd en bewaard. Hij liet ook een beheerplan voor het park maken. Misschien wel het eerste beheerplan in Europa. Hierdoor zijn zijn bedoelingen tot op heden bewaard gebleven en is de restauratie van zo’ n hoge kwaliteit.

Strak herstelde hagen omlijsten de baroktuin.
Strak herstelde hagen omlijsten de baroktuin.

Bijzonder is dat men in 1975 de gehele centrale lanenstructuur van linden heeft vernieuwd. Hoewel de bomen versleten waren is het toch een heel gedurfde onderneming om ééníeder te overtuigen van de meerwaarde om honderden bomen te kappen en nieuwe aan te planten. Het effect is zonder meer geslaagd, de barokke sfeer met haar éénvormigheid wordt enorm ondersteund.

Zonder meer een park om voor om te rijden.

Info: http://www.schloss-schwetzingen.de/

De vernieuwde strakke lanen
De vernieuwde strakke lanen

 

Leave a Reply