Levende have

Er wordt de laatste jaren veel gediscussieerd over ons voedsel en de herkomst daarvan. Er gebeurt te veel met ons eten wat we niet weten. Er zijn mooie initiatieven om meer zicht op de processen te krijgen, zoals stadsmoestuinen en het lokaal produceren en tonen van het hele proces van koe tot eindproduct. Zo ben ik aan de rand van Leiden aan de slag gegaan met een project op een boerderij. Samen met de boer en een horecadeskundige kijk ik hoe we de boerderij dicht bij de stad kunnen omvormen tot een plek waar je het ontstaan van je eten van dichtbij kunt beleven in al zijn stadia. Het vee graast er en wordt er gemolken. De melk wordt niet aan de fabriek geleverd, maar ter plekke verwerkt tot o.a. ijs. Er wordt weer een moestuin en een fruittuin aangelegd. Ook willen we ter plaatse in workshops het vlees, de melk en de groenten samen met gasten verwerken tot eindproducten. En natuurlijk eten. Kan iedereen zelf beoordelen of het beter smaakt en beter voelt.

Omdat er een ander beleid is, is ook meer ruimte voor de typische weidevogels van het veenweidelandschap zoals de grutto en de kievit. We verwachten dat deze beleidswijziging een nieuwe toekomst kan geven aan deze boerderij die ingesloten raakt tussen de stad en de wegen. En vooral dat deze, door sommigen als beknelt ervaren situatie, juist mogelijkheden geeft. Minder i.p.v. meer, maar wel meer beleving en bewustzijn. En daardoor ruimte voor de natuur (de weidevogels), de mens (die zijn eten ziet zoals het groeit) , maar ook voor de boer en de kok (die iets bijzonders maken met hun hart).

Om dit proces te kunnen laten slagen wordt er een ontwerp gemaakt waarin alle aspecten van boeren met oog voor de recreant en de natuur geïntegreerd worden. Daarin wordt het land niet langer als puur commercieel agrarisch gebied gezien, maar als een plek waar voedsel wordt gekweekt en bereid van A tot Z, en ook genuttigd kan worden. De werknaam is daarom “Levende Have“

Lakenvelder met kalveren in de wei. Een typisch ras uit de Leidse regio
Lakenvelder met kalveren in de wei.
Een typisch ras uit de Leidse regio

Leave a Reply